System ERP, Zaawansowane zarządzanie zasobami firmy BergmanAgri

System ERP, Zaawansowane zarządzanie zasobami firmy BergmanAgri

BergmanAgri to firma działającą w branży rolniczej.
Zarząd firmy wiedząc jak ważne jest efektywne i optymalne zarządzanie zasobami firmy zlecił nam stworzenie dostosowanego do ich potrzeb systemu ERP.

Powstała aplikacja internetowa, za pomocą której pracownicy terenowi efektywnie planują swój czas.
Aplikacja posiada również moduł CRM, pozwalający gromadzić informacje o Kliencie w jednym miejscu.

Dużym wyzwaniem okazała się konieczność integracji z systemem Microsoft Dynamics Nav, który używany jest w firmie do celów księgowych. Aplikacja korzysta również z serwisu Google Maps.


System obsługi pacjentów GASTROMED NZOZ

System obsługi pacjentów GASTROMED NZOZ

Gastromed NZOZ jest placówką medyczną obsługującą kilkuset pacjentów dziennie.

W raz z jej rozwojem bieżąca obsługa pacjentów sprawiała co raz większe trudności i była mało optymalna.

Zadaniem naszego zespołu było przeanalizowanie efektywności pracy pracowników rejestracji oraz zaproponowanie rozwiązań mających na celu optymalizację pracy na poszczególnych stanowiskach.

Kolejnym wyzwaniem przed jakim stanęliśmy było umożliwienie skorzystania z systemu samym pacjentom, którzy mogą teraz samodzielnie rejestrować się na wizyty za pośrednictwem strony Gastromed NZOZ Rejestracja Online.


System zarządzania projektem

System zarządzania projektem

Orti to firma wdrożeniowa będąca współwykonawcą kilku projektów realizowanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekty te miały na celu wyposażenie ponad trzech tysięcy szkół i gimnazjów w pracownie komputerowe. Wymagało to sprawnej koordynacji pracy ponad stu instalatorów oraz optymalnego obiegu dokumentów.

Stworzyliśmy aplikację, która umożliwiła szczegółowe zaplanowanie prac oraz oferowała stały wgląd we wszystkie istotne aspekty realizowanego projektu. Była to jednocześnie platforma komunikacji pomiędzy wszystkimi współwykonawcami.

W kolejnym etapie stworzyliśmy portal umożliwiający kompleksową obsługę serwisową dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie.