Używane technologie

Bardzo lubimy używać oprogramowania powstałego w duchu inicjatywy Open Source. Nasze komputery pracują na systemach z rodziny xUbuntu.

Serwery będące pod naszą opieką uruchamiane są na dystrybucjach Debian, Ubuntu Server i innych.
Platformy wirtualizacyjne takie jak Proxmox pozwalają nam optymalnie wykorzystywać dostępny sprzęt.

Silniki naszych aplikacji powstają przy użyciu języka PHP a korzystają z nich interfejsy stworzone przy użyciu xHTML, CSS i Javascript (również za pośrednictwem Mootools).
Framework symfony pozwala nam efektywnie wykorzystać naszą energię będąc jednocześnie bardzo elastycznym narzędziem.

Przechowywanie danych powierzamy zazwyczaj silnikowi bazy danych MySQL.

Kiedy tylko jest to możliwe, staramy się wykorzystywać już dostępne biblioteki PHP. W szczególności są to: Zend Framework i Pear.

PHPsymfonyLinuxUbuntuMootoolsMySQLOpen Source Initative
PEAR - PHP Extension and Application Repository
Proxmox Virtual Environment